Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 90 minuten
Aantal hfst. 12
Docent J.W. de Boer, orthodontist
Studie belasting 3 tot 4 uur
Inclusief Vragen, toetsen, samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Algemeen

Deze module behandelt alle relevante onderwerpen rondom orthodontie. Orthodontist Jan Willem de Boer geeft een overzicht van orthodontie en de basiskennis die hiervoor nodig is. Eerst komen essentiële

zaken aan de orde, zoals de groei en ontwikkeling van de mens, gebitsontwikkeling en normale kaak- en tandrelatie. Daarna gaat hij in op orthodontische afwijkingen, de diagnostiek hiervan en de therapie hierbij. Ook komen praktische zaken aan de orde, zoals apparatuur, materialen en instrumenten, informed consent, mogelijke complicaties en administratieve procedures. Tot slot bespreekt hij tariefcodes, voorlichting en nazorg.

 

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen.

 

Er is geen strenge toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • wat orthodontie inhoudt.
 • de groei en ontwikkeling van de mens in relatie tot orthodontie.
 • de gebitsontwikkeling.
 • de normale kaak- en tandrelatie.
 • veelvoorkomende orthodontische afwijkingen.
 • gegevens die we gebruiken om tot een diagnose te komen bij orthodontie.
 • werkwijzen bij orthodontische behandelingen.
 • veelgebruikte instrumenten en materialen bij orthodontie.
 • informed consent en administratieve procedures bij orthodontie.
 • complicaties en voorlichting bij orthodontische behandelingen.
 • tariefcodes bij orthodontie.
 • nazorg bij orthodontie.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen.

Prijs

Kosten € 145,00

beschikbaar te hebben.

Aantal