Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 60 minuten
Aantal hfst. 8
Docent De heer drs. S. Kuiken
Studie belasting 2 uur
Inclusief Toetsvragen en certificaat - KRT punten: 1
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Algemeen

Deze module behandelt alle relevante onderwerpen rondom inspecties in de tandartspraktijk.

Tandarts Sherif El Boushy interviewt praktijkadviseur, trainer en coach van tandartsen en praktijken Sjoerd Kuiken. Hij geeft een overzicht van zaken die in de tandartspraktijk op orde moeten zijn vanuit het oogpunt van inspecties. Hij bespreekt onder andere de vereisten voor protocollen en andere praktijkdocumentatie zoals logboeken, kwaliteitsmappen, onderhoudsmappen, personeelsmappen en het KEW-dossier. Dit alles op basis van de geldende wet- en regelgeving en ervaringen bij IGJ-geïnspecteerde praktijken.

 

Na het voltooien van deze module ontvangt de cursist een pakket met ‘ruwe’ protocollen. Deze protocollen kunnen na aanpassing in de praktijk gebruikt worden. 

 

Doelgroep

Tandartsen en andere medewerkers in de tandartspraktijk, waaronder mondhygiënisten.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

  • de documentatie die in de praktijk aanwezig moet zijn om aantoonbaar te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
  • het zelfstandig opzetten en onderhouden van deze documentatie voor de eigen praktijk.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen. 

Prijs

Kosten € 89,00

Kosteloos voor Dentalliance leden | stuur ons hiervoor een mail.

Aantal