Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 60 minuten
Aantal hfst. 8
Docent De heer drs. S. Kuiken
Studie belasting 2 uur
Inclusief Toetsvragen en certificaat - KRT punten: 1
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Omschrijving

Algemeen

De rol die inspecties in het leven van tandartsen spelen is de laatste jaren steeds groter geworden. Vele tandartsen hebben geen idee welke eisen inspecties aan de praktijk stellen. Hierdoor is dit thema dikwijls een bron van ergernis, beladen en stressvol.

 In deze module interviewt tandarts El Boushy de heer Kuiken. Op systematische en heldere wijze verkrijgt men zo een goed overzicht van zaken die men vanuit het oogpunt van inspecties op orde moet hebben.

De heer Kuiken is praktijkadviseur, trainer en coach van tandartsen en praktijken en heeft een grote expertise aangaande het opstellen van protocollen en andere praktijkdocumentatie. Zijn bedrijfskundige achtergrond maakt het geheel helder en genuanceerd. 

 Deze module geeft tandartsen snel een uitstekend overzicht met betrekking tot de vereisten op het gebied van protocollen en andere praktijkdocumentatie. Dit op basis van geldende wet- en regelgeving en ervaringen bij IGZ geïnspecteerde praktijken. Voor tandartsen die bij willen blijven en aan gestelde eisen willen blijven voldoen is deze module een “must”.  

Na het voltooien van deze module zal een pakket met "ruwe" protocollen toegestuurd worden. Deze protocollen kunnen na aanpassing in de praktijk gebruikt worden. 

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt, waaronder mondhygiënisten. De module is KRT erkend.

Programma inhoud

Deze module bestaat uit 8 hoofdstukken.

 

 1. Inleiding
 2. Beleid en protocollen
 3. Logboek
 4. Kwaliteitsmap
 5. Onderhoudsmap
 6. Personeelsmap
 7. KEW dossier
 8. Conclusies en aanbevelingen

Leerdoelen

Aan het eind van deze module is de cursist bekend met:

 • Kennis hebben welke documentatie in de praktijk aanwezig moet zijn om aantoonbaar te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
 • Kennis hebben om zelfstandig deze documentatie voor de eigen praktijk:
  • op te zetten,
  • en te onderhouden.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

1 KRT punt

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
 • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 89,00

Kosteloos voor Dentalliance leden | stuur ons hiervoor een mail.

Aantal