Terug
Duur video +/- 80 minuten
Aantal hfst. 17
Docent D. Voet, tandarts
Studie belasting 3 tot 4 uur
Inclusief vragen, interactieve tools, toetsen, samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Algemeen

Deze module bestaat uit twee onderdelen over afdrukmaterialen en alginaatafdrukken.

 

In het eerste deel komen afdrukmaterialen en de toepassingsgebieden hiervan aan bod. Ook bespreken we afdruklepels en de hechting van afdrukmaterialen aan lepels. Tot slot behandelen we de juiste manier van mengen en het verwerken van afdrukmaterialen.

 

In het tweede deel bespreken we de toepassingsgebieden van alginaat, methoden van mengen, het maken van goede alginaatafdrukken en het beoordelen van de alginaatafdrukken. Ook het plaatsen en uitnemen van afdrukken, hygiëne bij de afdruk, het desinfecteren van afdrukken en de administratieve verwerking komen aan bod.

 

Doelgroep

Tandartsassistenten.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

  • soorten afdrukmaterialen die we in de tandheelkunde gebruiken en de toepassingsgebieden hiervan.
  • hoe afdrukmaterialen in de afdruklepel gefixeerd blijven.
  • de verschillende consistenties van afdrukmaterialen.
  • de juiste manier van mengen van afdrukmaterialen.
  • de verschillende toepassingsgebieden van de alginaatafdruk.
  • hulpmiddelen die we gebruiken bij het maken van een goede alginaatafdruk.
  • methoden voor het mengen en verwerken van alginaat.
  • alle stappen vanaf het vullen van de afdruklepel tot het versturen naar het tandtechnisch laboratorium.
  • de criteria waaraan een goede alginaatafdruk moet voldoen.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen.

Prijs

Kosten € 95,00
Aantal