Terug
Duur video +/- 45 minuten
Aantal hfst. 6
Docent D. Voet, tandarts
Studie belasting 2 tot 3 uur
Inclusief Vragen, toetsen, samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Voor tandartsen die het aanbrengen van cofferdam door hun assistenten willen laten verrichten, is een stuk scholing van de assistent op dit gebied noodzakelijk. In deze module worden systematisch alle aspecten van cofferdam behandeld. De module is zodanig opgebouwd dat na het afronden van de module de assistent met wat praktische oefening in de praktijk in staat is zelfstandig cofferdam aan te brengen.

Doelgroep

De module is bedoeld voor:

tandartsassistenten die zelfstandig cofferdam gaan aanbrengen

Er is geen strikte toelatingseis voor deze module. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk.

Programma inhoud

Deze les bestaat uit 6 hoofdstukken.

Leerdoelen

 1. Functies van cofferdam
 2. Hulpmiddelen en cofferdam
 3. Cofferdam aanbrengen
 4. Cofferdam verwijderen
 5. Complicaties bij verwijderen
 6. Oefeningen

 

Duur video:                               ongeveer 40 minuten

Aantal hoofdstukken:                6

Docent:                                      D.M. Voet

Inclusief:                                    vragen, toetsen, samenvattingen en certificaat

Leerdoelen

Aan het eind van deze module is de cursist bekend met: 

 • de functie van cofferdam.
 • de type behandelingen waarbij cofferdam gebruikt wordt.  
 • de verschillende hulpmiddelen die voor het aanbrengen van cofferdam nodig zijn.
 • Tevens is de cursist in staat om:
  • alles in gereedheid te brengen voor het plaatsen van cofferdam op een aangewezen locatie in de tandboog.
  • zelfstandig cofferdam aan te brengen na oefening.
  • de veiligheidsgreep na oefening juist toe te passen.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 89,00
Aantal