Terug
Duur video +/- 60 minuten
Aantal hfst. 10
Studie belasting 2 uur
Inclusief toets, certificaat en 6 verdiepings modulen
Beschikbaarheid
na activering
12 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Algemeen

De cursus start met een introductie over het thema huiselijk geweld. U leert dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het opstellen en invoeren van een meldcode en dat u ervoor moet zorgen dat uw personeel kan werken volgens de meldcode. U leert hoe u een veilig werkklimaat creëert en hoe u de meldcode implementeert. Na de cursus beschikt u over de ingrediënten voor een implementatieplan.

Deze door Augeo ontwikkelde cursus is inhoudelijk in samenwerking met de Koninklijk Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) tot stand gekomen. Ook de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) hebben hierin hun bijdrage geleverd. De ontwikkeling van deze cursus is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor managers en leidinggevenden die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaan implementeren in hun organisatie en andere medewerkers in de mondzorg zoals tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten.

Programma inhoud

In deze cursus leert u signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en wat u vervolgens moet doen.

Naast deze modulen krijgt u o.a. toegang tot onderstaande modulen:

 • Implementeren van een meldcode
 • Kindcheck
 • Communiceren over geweld
 • Langetermijngevolgen van kindermishandeling

Leerdoelen

 • Hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
 • Welke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld er zijn.
 • Welke signalen wijzen op kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Welke  signalen van huiselijk geweld zijn herkenbaar bij een patiënt?
 • Wat kan ik doen als ik huiselijk geweld vermoed?
 • Hoe bespreek ik mijn zorgen met de patiënt?
 • Mijn rechten en plichten in de aanpak van huiselijk geweld?
 • De cursus werkt met waargebeurde verhalen, interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s.
 • De cursus sluit af met een kennistoets. Na afloop ontvangt u een certificaat met hierop het resultaat van de toets.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat. De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

ACCREDITATIE

 • KRM Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM): 2 punten
 • KRT Kwaliteitsregister tandartsen (KRT): 2 punten
 • NVvTA Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden (NVvTA): 2 punten

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

Prijs

Kosten € 45,00
Aantal