Terug
Duur video +/- 325 minuten
Aantal hfst. 61
Docent S. A. El Boushy, tandarts
Studie belasting 9 tot 18 uur
Inclusief samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden

Omschrijving

Algemeen

Deze opleiding bestaat uit de 5 onderstaande modulen:

 1. Organisatie van de gezondheidszorg
 2. Administratie in de tandartspraktijk
 3. Professionele beroepshouding en vuistregels voor de receptionist in de tandheelkunde
 4. Receptiewerkzaamheden in de praktijk - deel 1
 5. Receptiewerkzaamheden in de praktijk - deel 2

Op een systematisch wijze wordt ons een uitstekend overzicht gegeven van de receptiewerkzaamheden binnen de tandartspraktijk. In 61 korte hoofdstukken komen alle onderwerpen aan de orde die relevant zijn. Behandeld worden onder andere: een professionele beroepshouding, het patiëntendossier en alle aspecten van dien, belangrijke administratieve taken als het beheren en optimaliseren van de agenda en het verwerken van e-mail en post.

Daarnaast komen financiële aspecten aan orde als begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.

Ook belangrijke thema’s als goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte worden uitgebreid besproken.

Doelgroep

tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en tandartsen die een overzicht willen van de werkzaamheden of structuur willen voor de organisatie.  

Programma inhoud

Het pakket bestaat uit de volgende 3 modules:

Module 1A - Oganisatie van de gezondheidszorg

Deze module bestaat uit 13 hoofdstukken.

Leerdoelen

 1. Eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg
 2. Huisartsenzorg
 3. Mondzorg
 4. Apotheken en zorggeneesmiddelen
 5. Andere zorgverleners in de eerste lijn
 6. Informele zorg
 7. Ziekenhuizen
 8. Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn
 9. Tweedelijns mondzorg
 10. Preventie
 11. Wetgeving
 12. Financieringsstelsel
 13. Rol van overheid in gezondheidszorgbeleid

Module 1B - Het dossier & administratie in de tandartspraktijk

Deze module bestaat uit 13 hoofdstukken.

Leerdoelen

 1. Administratie in algemene zin
 2. Agenda
 3. Het patiëntendossier – Deel 1
 4. Het patiëntendossier – Deel 2
 5. Informed consent of voorlichtingsbrieven
 6. Verwijsbrieven
 7. Afspraakherinneringen
 8. Het oproepen van patiënten
 9. Begrotingen
 10. Declaratiesystemen en beleid
 11. E-mail verwerken

Module 2 - Professionele beroepshouding en receptiewerkzaamheden

Deze module bestaat uit 13 hoofdstukken.

Leerdoelen

 1. Een goede ontvangst, een goede ruimte
 2. Kleding en uiterlijke verzorging Gepast taalgebruik
 3. Taalgebruik
 4. Patiëntvriendelijke houding
 5. Telefoneren / Etiquette
 6. Kennis van zaken
 7. Woordgebruik / Scripts
 8. Privacy
 9. Timemanagement
 10. Samenwerken
 11. Omgaan met tegenslag
 12. Conflicten
 13. Accuraat - zaken niet (tijdig) afhandelen
 14. Technische zaken

Module 3 - Receptiewerkzaamheden in de praktijk deel 1

Deze module bestaat uit 13 hoofdstukken.

Leerdoelen

 1. Patiënten ontvangen
 2. Afscheid nemen
 3. Nieuwe patiënten ontvangen
 4. Agendabeheer
 5. Afspraken maken
 6. Spoedgevallen
 7. De telefoon en afspraken
 8. De telefoon overige zaken
 9. Verplaatsten afspraak
 10. Vergeten afspraak
 11. Agenda optimalisatie
 12. Hoe om te gaan met grote drukte?

Module 4 - Receptiewerkzaamheden in de praktijk deel 2

Deze module bestaat uit 13 hoofdstukken.

Leerdoelen

 1. Leerdoelen
 2. Klachten
 3. Receptuur
 4. Verwijsbrieven
 5. Machtigingen
 6. Voorlichting
 7. Begrotingen
 8. Betalingen uitgaand
 9. Ontvangen gelden
 10. Postverwerking
 11. Techniekwerk
 12. Het dossier

 

Duur video: ongeveer 325 minuten

Aantal hoofdstukken: 61

Docent: S. A. El Boushy, tandarts

Inclusief: Samenvattingen en certificaat

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • de wijze waarop de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is.
 • wat een representatief voorkomen en houding bij de receptie is. Hierbij wordt aandacht besteed aan onder andere: taalgebruik, een patiëntgerichte houding  en telefoonetiquette.
 • het patiëntendossier en alle belangrijke aspecten hiervan.
 • belangrijke  administratieve werkzaamheden binnen de tandartspraktijk, waaronder: agendabeheer, afspraken maken, agendaoptimalisatie, verwijsbrieven, afspraakherinneringen
 • belangrijke financiële aspecten, waaronder: begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.
 • het verwerken van e-mail en post in de praktijk.
 • belangrijke thema’s: goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de modules krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen een certificaat. De toetsen kunnen herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden. 

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
 • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd. 

Prijs

Kosten € 425,00
Aantal