Terug
Docent -
Studie belasting 2 uur
Inclusief Inclusief lesmodulen ter naslag.
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Voor assistenten of receptionisten die in het verleden een volledige scholing in infectiepreventie hebben gevolgd is deze module geschikt. Getoetst wordt of alle kennis nog paraat is. Mocht het nodig zijn kennis weer op te frissen dan kunnen de lessen opnieuw gevolgd worden.

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met gecontamineerd in aanraking komen of kunnen komen.

Programma inhoud

Deze module bestaat uit toetsen om kennis op te frissen en om vast te stellen of kennis op peil is.
Daarnaast zijn onderstaande lesmodulen toegankelijk.

Module 1 (theorie): infectieleer

Het volgende komt aan bod:

 • Wat zijn micro-organismen?
 • Welke belangrijke micro-organismen komen er in de tandartspraktijk voor?
 • Hoe vinden infecties plaats?
 • Wat doen we in het dagelijkse leven om infecties te voorkomen?
 • Wat doen we binnen de tandheelkunde om onszelf te beschermen en infecties te voorkomen?
 • Wat zijn categorie A, B en C instrumenten en hoe moeten we deze behandelen?
 • Wat moet men van reinigingsmiddelen afweten?
 • Desinfectie en steriliseren, wanneer passen we wat toe? Welke belangrijke voorwaarden kennen deze processen?

Module 2 (praktijk): Persoonlijke verzorging en hygiëne van het tandheelkundig team

Het volgende komt aan bod:

 • Welke eisen zijn er met betrekking tot kleding?
 • Hoe worden aërosolen geminimaliseerd?
 • Welke eisen zijn er op het gebied van persoonlijke verzorging?
 • Hoe moet men met handschoenen en handhygiëne omgaan?
 • Hoe moet men met een neusmondmasker en een bril omgaan?
 • Hoe moet men met infecties, immunisatie en accidenteel bloedcontact omgaan?

Module 3 (praktijk): Hygiëne in de behandelkamer

Het volgende komt aan bod:

 • Wat zijn de werkwijzen met betrekking tot hygiëne in de behandelkamer?
 • Welke onderdelen kunnen gecontamineerd raken en wat moet daar precies mee gedaan worden?
 • Wat is de routing van instrumentarium, boortjes, hoekstukken, etc.?
 • Wat zijn de handelswijzen met betrekking tot hygiëne van de unit?
 • Wat is clean desk policy en welke toepassingen worden gebruikt binnen de praktijk?
 • Hoe verloopt de afvalverwerking binnen de praktijk?
 • Wat is het FIFO-principe en wat de toepassingsgebieden hiervan binnen de praktijk?

Leerdoelen

Het infectiepreventiepakket heeft de volgende leerdoelen:

 • Het creëren van bewustzijn in de tandartspraktijk rondom het thema infectiepreventie.
 • Het bekend zijn met hygiëne-kritische onderdelen in de praktijk en de WIP-richtlijnen.
 • Het bekend zijn met verschillende werkwijzen op het gebied van infectiepreventie.
 • Het komen tot een veilige werkwijze in de tandartspraktijk. 

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.
De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

“Wat voegt dit toe?” Voor praktijken die al volop bezig zijn met hun protocollen zullen de lessen van enorme waarde zijn bij het implementeren hiervan. Dit is bij uitstek de kans uw personeel te scholen en op peil te brengen. Voor praktijken die hier nog mee aan moeten vangen, biedt het een enorme kans om op eenvoudige wijze in dit hygiënevraagstuk een grote stap voorwaarts te zetten.

“Sluiten de lessen wel aan op mijn praktijksituatie?” In de eerste twee lessen komt algemene kennis aan bod die ook in uw praktijk van toepassing is. In de laatste les ‘Werkwijze in het kader van hygiëne in de behandelkamer’ wordt het protocol van de Tandartsengroep behandeld. Ook alternatieve werkwijzen worden uitgelegd. Natuurlijk kunt u het protocol van de Tandartsengroep één op één overnemen. Het is echter aan te raden een eigen protocol op te stellen. De laatste les is met name van belang om uw medewerkers te leren wat de kritische punten in de praktijk zijn.

“Gaat dit meer tijd kosten in de praktijk?” Het naleven van de hygiënemaatregelen kan soms veel tijd kosten. Andere zaken zijn gemakkelijk te realiseren. Vaak gaat het om een andere wijze van organiseren of een andere handelswijze. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld hoe kranen worden bediend. De meeste Nederlandse praktijken zijn zo langzamerhand wel uitgevoerd met handsfree kranen. Toch zullen veel assistenten de kranen nog altijd met de hand blijven bedienen. Het bedienen met de onderarm is echter geen handeling die meer tijd kost. Vaak ontbreekt het aan kennis en bewustzijn hierover.

“Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?” • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken. • De snelheid en de kracht van E-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel. • Verder zit de cursist niet vast aan specifieke tijden en data. • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd

 

Prijs

Kosten € 165,00

Alleen bestelbaar indien infectiepreventie in het verleden is gevolgd.

Aantal