Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 100 minuten
Aantal hfst. 7
Docent Mr. dr. Brands
Studie belasting 4 tot 8 uur
Inclusief vragen, toetsen, samenvattingen en cerificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  

Algemeen

Deze module behandelt alle relevante zaken op het gebied van recht en regelgeving in de praktijk. Tandarts en voormalig plaatsvervangend rechter Wolter Brands geeft een overzicht van relevante wetten voor in de tandartspraktijk. Hij bespreekt het patiëntendossier, ruimtelijke privacy, voorbehouden handelingen en wanneer deze gedelegeerd mogen worden. Ook behandelt hij kwaliteitsbeleid en de bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tot slot komen klachten van patiënten aan de orde.  

 

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen en tandartsen die nog weinig kennis hebben van de wetgeving in en rondom de praktijk.

 

Er is geen strenge toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

  • de wetgeving van de patiëntenbehandeling die belangrijk is voor de assistent.
  • welke zaken we in een dossier moeten vermelden.
  • de regels over ruimtelijke privacy en de geheimhoudingsplicht.
  • welke handelingen in de tandheelkunde voorbehouden zijn, en wanneer je deze mag uitvoeren.
  • de rol van de assistent in het kwaliteitsbeleid.
  • hoe de assistent te maken kan krijgen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • hoe je moet handelen als een patiënt een klacht heeft.
  • de consequenties voor de assistent als een patiënt een formele klacht gaat indienen.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen.

Prijs

Kosten € 145,00
Aantal