Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 100 minuten
Aantal hfst. 7
Docent Mr. dr. Brands
Studie belasting 4 tot 8 uur
Inclusief vragen, toetsen, samenvattingen en cerificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  

Omschrijving

Algemeen

Het is verbluffend hoe Mr. Dr. Brands in een zeer kort tijdsbestek helderheid kan creëren op het gebied van recht en regelgeving in de praktijk. De onderwerpen die aan bod komen zijn: relevante wetten voor in de tandartspraktijk. Het patiëntendossier, wat moet er eigenlijk allemaal in komen te staan? Hoe zit het met de ruimtelijke privacy? Wat mag nu wel, en wat nu niet? Hoe zit het met de voorbehouden handelingen, en onder welke voorwaarden mogen deze gedelegeerd worden. Wat is kwaliteitsbeleid, welke rol speelt de assistent hierin, en waarom moet de assistent hier iets van af weten? Welke bevoegdheden heeft de inspectie van volksgezondheid nu, en waar wordt naar gekeken? Wat kun je wel doen en wat kun je niet doen, als je onverhoopt met een inspecteur te maken krijgt? Hoe zit het met klachten van patiënten, hoe ga je daarmee om en wat kun je wel of niet zeggen? Dit en nog veel meer bespreekt Mr. Dr. Brands op heldere en compacte wijze in deze module. Gezien alle veranderingen die zich voordoen in de gezondheidszorg is het van belang dat personeelsleden in de praktijk voldoende basiskennis hebben op dit gebied. Deze module geeft een stevig basisfundament waaruit verantwoord gehandeld kan worden. 

Doelgroep

De module is bedoeld voor:

tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen.

tandartsen die nog weinig kennis hebben van wetgeving in en rondom de praktijk.

Er is geen toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk om zich een voorstelling te kunnen maken wat er allemaal speelt en kan spelen binnen een tandartspraktijk.

Programma inhoud

Deze module bestaat uit 7 hoofdstukken. De meeste hoofdstukken zijn verdeeld in een aantal paragrafen.

 1. Waarom is kennis van de regels belangrijk voor een assistent?
 2. WGBO: Dossier en privacy
 3. Wie mag wat als het om behandelen gaat?
 4. Betaling en tarieven
 5. Kwaliteit
 6. Inspectie voor de Volksgezondheid
 7. Klachten en klachteninstanties

Leerdoelen

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht om:

 

 • te weten welke wetgeving op het terrein van de patiëntenbehandeling belangrijk is voor een assistent en hoe die in de dagelijkse praktijk wordt ingevuld.
 • te weten welke zaken in een dossier vermeld moeten worden.
 • de regels te kennen ten aanzien de ruimtelijke privacy en de geheimhoudingsplicht.
 • te weten welke handelingen in de tandheelkunde voorbehouden handelingen zijn en onder welke voorwaarden  deze verricht mogen worden.
 • te weten welke rol de assistent kan spelen in het kwaliteitsbeleid.
 • te weten hoe de assistent te maken kan krijgen met de werkzaamheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • te weten hoe te handelen wanneer een patiënt komt met een klacht.
 • te weten wat de consequenties kunnen zijn voor de assistent wanneer de patiënt er werk van gaat maken door een formele klacht in te dienen.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 145,00
Aantal