Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 120 minuten
Aantal hfst. 6
Docent D.M. Voet
Studie belasting 4 tot 8 uur
Inclusief vragen, samenvattingen en cerificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Algemeen

Deze module behandelt alle relevante onderwerpen voor een sterilisatieassistent in de tandartspraktijk. Infectiepreventie blijft een van de belangrijkste pijlers van een gezonde praktijkvoering. Onderwerpen die in deze module aan bod komen zijn onder andere: reconditionering, risicocategorieën instrumentarium en apparatuur. Ook bespreken we methoden van reinigen en sterilisatie, zoals ultrasoon reinigen en thermisch desinfecteren. Verder behandelen we instrumenten zoals roterend instrumentarium, tandsteeninstrumentarium en techniekhandstukken. Tot slot komen de kwaliteit van het unitwater, amalgaamafscheider en persoonlijke hygiëne aan de orde.

 

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met instrumenten werken en tandartsen die het sterilisatieproces aansturen en protocollen maken.

 

Er is geen strenge toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende tandarts- of sterilisatieassistent. De cursist heeft bij voorkeur al enige tijd ervaring in een tandartspraktijk of heeft op zijn minst het pakket ‘Infectiepreventie’ (PAK2) van Dentallect afgerond.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

  • begrippen en voorwaarden rondom reiniging, desinfectie en sterilisatie en de uitvoering hiervan.
  • categorie-instrumenten en de apparatuur waarmee je deze bewerkt.
  • zelfstandig handelen met waarborg van de veiligheid van patiënten en het tandheelkundig team.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen.

Prijs

Kosten € 145,00
Aantal