Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 120 minuten
Aantal hfst. 24
Docent S.A. El Boushy, tandarts
Studie belasting 5 tot 10 uur
Inclusief Samenvattingen, vragen, toetsen, oefentools en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Module 1: De levensfasen

Kennis van de levensfasen van de mens maakt de communicatie zoveel prettiger! In deze module worden de levensfasen besproken vanuit psychologisch en lichamelijk oogpunt. Hiernaast komen diverse problemen aan bod die zich in de verschillende levensfasen voordoen en krijgt de cursist handreikingen over hoe hiermee omgegaan kan worden. Deze module helpt in het goed afstemmen op patiënten en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

 

Module 2: Cultuur

Kennis van de cultuur blijft essentieel in de dagelijkse praktijk. In deze module wordt besproken wat cultuur überhaupt is, wat verschil in cultuur betekent en voor wat voor gevolgen dit kan hebben. In het bijzonder wordt er gekeken naar cultuurverschillen in de gezondheidszorg. Welke verschillen komen er voor? Welke gevolgen hebben ze en hoe kan je er nu goed mee omgaan en welk gereedschap staat nu tot onze beschikking hierin? Tot slot komt het onderwerp praktijkcultuur aan bod. Waarom is kennis van de praktijkcultuur van belang en wat betekent dit voor je dagelijkse werkzaamheden? Deze module maakt het mogelijk om beter af te stemmen op patiënten en om beter om te gaan met de cultuur in de praktijk. Dit komt de kwaliteit, de zorg en de communicatie ten goede.

 

Module 3: Omgaan met angstige patiënten

Indien je met patiëntenzorg te maken hebt, is het essentieel om iets van angst voor de tandarts af te weten. Hoe vaak kom angst voor? Hoe is de angst veelal ontstaan? Waarvoor heeft men precies angst? Hoe komt deze angst veelal tot uiting? Hoe kun je het beste omgaan met angstige patiënten bij de receptie en in de behandelkamer, wat kun je wel of niet doen? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor angstige patiënten? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module behandelend worden.

 

Module 4: Afstemmen, rapport en feedback

Goed afstemmen is in communicatie essentieel. Het verbetert de kwaliteit van het contact en maakt dat werkzaamheden zoveel soepeler verlopen. In deze module wordt uitgelegd hoe men goed af kan stemmen (rapport kan maken) en hoe men dit kan herkennen.

In het tweede deel van deze module wordt uitgelegd wat feedback is en wat de kenmerken van goede feedback zijn. Feedback blijft van vitaal belang om sturing te geven en om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Deze twee onderwerpen lijken niet veel impact te hebben. In werkelijkheid kunnen ze een incompetente medewerker transformeren in een zeer competente medewerker.

Doelgroep

tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en andere medewerkers in de tandartspraktijk. 

Programma inhoud

Dit pakket bestaat uit vier modulen:

Module 1: De levensfasen

 1. Kinderen
 2. Jongerenfase
 3. Volwassenfase
 4. Ouderenfase

Module 2: Cultuur

 1. Wat is cultuur?
 2. Multiculturele samenleving
 3. Cultuurverschillen en de gezondheidszorg
 4. Bedrijfscultuur
 5. Praktijkcultuur

Module 3: Omgaan met angstige patiënten

 1. Hoe vaak komt angst voor?
 2. Waarvoor heeft men angst?
 3. Hoe is angst ontstaan?
 4. Zijn angstige patiënten te herkennen?
 5. Hoe kun je bij de balie het beste met angstige patiënten omgaan?
 6. Aandachtspunten en tips voorin de behandelkamer
 7. Welke behandelmogelijkheden zijn er? (2 video’s )

Module 4: Afstemmen, rapport en feedback

 1. Wat is rapport?
 2. Het belang van goed rapport
 3. Mirroring & matching
 4. Oefening rapport
 5. Wat is feedback?
 6. Basisregels voor het geven van feedback
 7. Oefening feedback
 8. Slotbeschouwing

Leerdoelen

Module 1: De levensfasen

Aan het einde van deze module is de cursist:

 • bekend met de lichamelijke en geestelijke kenmerken behorende bij de verschillende levensfasen van de mens.
 • bekend met de ontwikkeling van de mens gedurende de verschillende levensfasen.
 • in staat om in de praktijk beter af te stemmen op de verschillende patiëntgroepen.

Module 2: Cultuur

Aan het einde van deze module is de cursist:
 
 • bekend met het begrip cultuur.
 • bekend met wat een multiculturele samenleving is en welke problemen dit met zich mee kan brengen.
 • bekend met de gevolgen die een multiculturele samenleving voor de gezondheidszorg heeft.
 • de wijze waarop je met cultuurverschillen in de gezondheidszorg om kunt gaan.
 • bekend met wat een praktijkcultuur is en hoe deze tot uiting kan komen.

Module 3: Omgaan met angstige patiënten

Aan het einde van deze module is de cursist:
 
 • bekend met hoe vaak we binnen de tandartspraktijk met angst te maken hebben.
 • bekend met de angsten die veelal voorkomen bij tandheelkundige behandelingen.
 • bekend met de wijze waarop angst voor tandheelkundige behandelingen veelal ontstaan is.
 • bekend met de wijze waarop angst bij patiënten zich veelal uit.
 • bekend met de wijze waarop het beste met angstige patiënten omgegaan kan worden.
 • bekend met de behandelmogelijkheden die er voor angstige patiënten zijn.

Module 4: Afstemmen, rapport en feedback

Aan het einde van deze module is de cursist:
 
 • bekend met rapport.
 • bekend met de componenten waaruit communicatie bestaat.
 • bekend met de wijze waarop je rapport kunt creëren.
 • bekend met feedback.
 • bekend met de wijze waarop je op een constructieve wijze feedback geeft.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de modules krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen een certificaat. De toetsen kunnen herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden. 

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.

De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.

De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd. 

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 125,00
Aantal