Terug
Brochure Bekijken
Aantal hfst. 21
Docent S.A. El Boushy, tandarts
Studie belasting 3 tot 6 uur
Inclusief Samenvattingen, vragen, toetsen, oefentools en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Module 1: Werken volgens methodiek & protocollen in de praktijk

Om in een praktijk tot goede kwaliteit te kunnen komen, is het van belang om gestructureerd en methodisch te werken. Wat houden deze begrippen nu eigenlijk in en wat zijn protocollen? In deze micro-module worden deze begrippen besproken. Tevens wordt ingegaan op toepassingsgebieden en het belang van methodisch en gestructureerd werken binnen de tandartspraktijk. 

Module 2: Accuraat en veilig werken

Accuraat en veilig werken blijft in de tandartspraktijk zeer essentieel. Waar speelt dit in het bijzonder een rol bij en wat kunnen de gevolgen zijn indien er niet accuraat gewerkt wordt? En wat kan een medewerker zelf doen om zijn eigen accuratesse te bevorderen? Dit is een greep uit een kleine doch krachtige micro-module die veel inzicht geeft. 

Module 3: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Om binnen een organisatie goed te functioneren is het van belang enig inzicht te hebben in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wat deze begrippen nu precies zijn en hoe je hier mee omgaat, komt aan de orde in deze module. Tevens komt aan de orde hoe deze onderwerpen in organisaties soms formeel en soms informeel vastliggen. 

Module 4: Archiveren

Binnen een tandartspraktijk hebben we continu met dossiers en andere correspondentie te maken. Enige kennis op dit gebied is niet alleen handig, het maakt dat het werk nauwkeuriger en gemakkelijker verloopt. In deze micro-module wordt aandacht besteed aan wat archiveren is en wat er überhaupt gearchiveerd moet worden, met welk doel we archiveren en welke methoden er zijn om te archiveren. Daarnaast wordt besproken welke wijzen van ordenen er veel gebruikt worden in de algemenen praktijk en komen kritische aandachtspunten met bedekking tot het archiveren aan bod. 

Module 5: Checklist

Het werken met een checklist maakt dat werk goed wordt georganiseerd en een zekere kwaliteit gewaarborgd kan worden. In deze module komt het gebruik van checklists aan de orde, evenals de gebieden waar in de praktijk vaak met checklists wordt gewerkt. Tevens wordt er gekeken naar verantwoordelijkheden en de wijze waarop een goede routine geïmplementeerd kan worden. 

Doelgroep

tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en andere medewerkers in de tandartspraktijk. 

Programma inhoud

Dit pakket bestaat uit 5 modulen:

Module 1: Werken volgens methodiek & protocollen in de praktijk

 1. Werken volgens methodiek en protocollen
 2. Doel van methodisch werken
 3. Kenmerken van methodisch werken
 4. Methodisch werken in de praktijk

Module 2: Accuraat en veilig werken

 1. Het belang van accuraat werken
 2. Hoe bevorder je accuraat werken?

Module 3: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 1. Taken
 2. Verantwoordelijkheden
 3. Bevoegdheden

Module 4: Archiveren

 1. Wat moet er gearchiveerd worden?
 2. Methoden om te archiveren
 3. Wijze van ordenen
 4. Aandachtspunten

Module 5: Checklist

 1. Het doel van het werken met checklists
 2. Onderhoud
 3. Reiniging, desinfectie en sterilisatie
 4. Zelf uit te voeren periodiek onderhoud
 5. Reiniging en schoonmaak
 6. Waterkwaliteit
 7. Röntgenologie
 8. Verantwoordelijkheden

Leerdoelen

Module 1: Werken volgens methodiek & protocollen in de praktijk

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • de begrippen ‘het werken volgens methodiek’ en ‘het werken met protocollen’.
 • het doel waarvoor ´het werken volgens methodiek (of protocollen)´ wordt toegepast.
 • hoe het werken volgens methodiek (of protocollen) binnen een tandartspraktijk wordt toegepast.

Module 2: Accuraat en veilig werken

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • het belang van accuraat werken binnen een tandartspraktijk.
 • de onderdelen in de tandartspraktijk die met name risicovol zijn als er een gebrek aan accuratesse is.
 • de gevolgen van niet accuraat werken.
 • wat de cursist zelf actief kan doen om de persoonlijke accuratesse te bevorderen.

Module 3: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • wat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn.
 • hoe je hiermee moet omgaan in de praktijk.

Module 4: Archiveren

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • wat archiveren is.
 • wat er gearchiveerd moet worden.
 • de methoden die er zijn om te archiveren.
 • de wijzen van ordenen die veel gebruikt worden.
 • belangrijke aandachtspunten met betrekking tot het archiveren.

Module 5: Checklist

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • checklists.
 • het doel van het werken met checklists.
 • de onderwerpen die vaak voor een checklist in aanmerking komen.
 • de wijze waarop je bewaakt dat checklists worden gebruikt.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de modules krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen een certificaat. De toetsen kunnen herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden. 

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.

De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.

De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd. 

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 125,00
Aantal