Terug
Duur video +/- 60 minuten
Aantal hfst. 8
Docent S.A. El Boushy, tandarts
Studie belasting 1,5 tot 3 uur
Inclusief vragen, toetsen, samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Module 1: Arbeidsomstandigheden & Arbowet

Kennis van de Arbowetgeving is niet alleen verplicht, het helpt de werkgever en werknemer ook zaken op de werkvloer beter te organiseren en leidt zo tot een veiligere werkplaats. In deze module komen de  verplichtingen die de arbowet werkgevers en werknemers voorschrijft aan de orde, evenals specifieke risico’s verbonden aan tandheelkunde. In de module wordt tevens stilgestaan bij wat men zelf kan doen om risico’s te voorkomen of te beperken. Daarnaast wordt besproken wat veiligheidsinformatiebladen en de RI&E zijn en hoe deze gebruikt worden. 

Module 2: Milieu & milieuwetgeving

In de dagelijkse praktijk is enige kennis van milieu & milieuwetgeving essentieel. In deze module wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden we in de dagelijkse praktijk met het milieu te maken hebben, op welke gebieden we voorschriften kennen, wie hier toezicht op houden en op welke wijze je een milieuboekhouding organiseert. Tot slot wordt ingegaan op de rol van veiligheidsinformatiebladen.

Doelgroep

De module is bedoeld voor:

tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en andere medewerkers in de tandartspraktijk. 

 

Programma inhoud

Dit pakket bestaat uit onderstaande 2 modulen:

Module 1: Arbeidsomstandigheden & Arbowet

 1. Geschiedenis
 2. Arbowet
 3. Veilig en gezond werken binnen de tandheelkunde
 4. Veiligheidsinformatiebladen

Module 2: Milieu & milieuwetgeving

 1. Milieuvoorschriften
 2. Afval
 3. Milieuboekhouding en toezicht
 4. Veiligheidsinformatiebladen

Leerdoelen

Module 1: Arbeidsomstandigheden & Arbowet

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • de Arbowet.
 • de verplichtingen die de Arbowet voor werkgevers en werknemers met zich meebrengt.
 • een RI & E.
 • de risico’s die er binnen de tandheelkunde zijn.
 • veiligheidsinformatiebladen en de toepassing ervan.

Module 2: Milieu & milieuwetgeving

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • de relatie van de tandartspraktijk tot het milieu.
 • de voorschriften die er met betrekking tot het milieu zijn.
 • wat milieuboekhouding is en wie toezicht houdt op het naleven van regelgeving.
 • de rol van veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot het milieu.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de modules krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen een certificaat. De toetsen kunnen herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden. 

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.

De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.

De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd. 

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 89,00

Deze module is tijdelijk beschikbaar buiten een abonnement om.

Aantal